EğitimKültür-Sanat

Dünya Üzerindeki Eğitim Sistemlerinden Örnekler

0
Dünya Üzerindeki Eğitim Sistemlerinden Örnekler

Eğitim dünya vatandaşlarının önceliğidir. Tüm dünya insanlarının hem fikir olduğu bu konuda, eğitim sistemi ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Kültürler arası farklılıklar ve yaşam koşulları bu farklılıkların ortaya çıkmasına neden olarak gösterilse de dünya üzerinde en iyi eğitim sistemini uygulayan ülkeler her yıl araştırılmaktadır. Üç yılda bir yapılan ve uluslararası eğitim ölçme-değerlendirme sistemi olarak adlandırılabilecek PISA (The Programme for International Student Assessment), ülke eğitim sistemlerinin öğrencileri ne kadar iyi yetiştirdiğini ölçmek üzerine geliştirilmiştir.

197 ülkenin 60’ında zorunlu eğitim süresi 8 yıl ve daha az, 130’unda ise 12 yıla kadar zorunlu. Eğitim sistemi değişiklikleri ülkemizde son günlerde yine gündemde. Bende bu yazımda dünya üzerinde uygulanan sistemleri incelemenin hem yetkililer hem de veliler açısından faydalı olacağına inanıyorum. Ayrıca son yıllarda ismini çokça duyduğumuz Singapur, Finlandiya ve Kore Modeli Eğitim sistemini özetle derledim SİNGAPUR, FİNLANDİYA VE KORE MODELİ EĞİTİM başlıklı yazıda yarın okuyabileceksiniz.

Hadi buyurun!

1. LÜKSEMBURG

Zorunlu eğitim dört yaşında başlıyor. İlk iki yılı okul öncesi eğitim olarak veriliyor. Eğitim 3 dilde yapılıyor. Eğitim dili ilköğretimin ilk yıllarında Lüksemburgca, diğer yıllarında ise Almanca. Üniversite sınavı yok.

2. FRANSA

Özel okulların büyük çoğunluğu Devletle sözleşme imzalamış. Zorunlu olmamasına rağmen bütün çocuklar 3 yaşından itibaren anaokuluna gönderiliyor. Fransa’da da zorunlu eğitimin süresi 10 yıl olarak belirleniyor. 6-16 yaşlar arasında eğitim zorunludur ve 3 safhaya ayrılmıştır: İlkokul eğitimi 6-11 yaşlarındaki bütün çocukları kapsıyor. Zorunlu eğitim devlet okullarında, özel okullarda veya evdeki eğitimle tamamlanabilir. Tüm ülke kapsamında bulunan resmi okullar ve resmi olarak kabul edilen özel okullar, yasa ve yönetmeliklerle yönetiliyor. Yükseköğretim, beş Katolik kurumu hariç tamamı devlete ait üniversitelerde ya da yüksek kamu kesimi okullarında veya bazıları grandes écoles (büyük okullar) olarak bilinen özel okullarda verilmektedir.

3. AMERİKA

12 yıllık zorunlu eğitim uygulanan ABD’de, okul öncesi eğitim zorunluluğu bulunmuyor. Amerika eğitim sitemi ilköğretim (okul öncesi ve ilkokul), ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere 3 düzeyde organize ediliyor. Mesleki eğitim faaliyetleri ortaöğretimin 11. ve 12. sınıflarında başlangıç düzeyinde, community kolejlerinde ise mesleki teknik ve uzmanlık eğitimi veriliyor. Mesleki eğitim daha çok 2 yıllık ”meslek yüksekokul” diye adlandırılan community kolejlerde yapılıyor. Amerikalı yetişkinlerin yüzde 43’ü üniversite eğitimi alıyor. Bu yönüyle ABD, OECD’deki 5’nci sıraya yerleşmeyi başarıyor.

4. ALMANYA

Almanya’da eğitim sistemi, hemen tüm eyaletlerde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim birinci kademe ortaöğretim, ikinci kademe ortaöğretim ve yüksek öğretim olmak üzere 5 basamaklı yapıdan oluşuyor. Almanya’da zorunlu eğitim süresi 6-16 yaş arasında başlıyor ve 10 yıl sürüyor. Ortaöğretimin ikinci kademesi de öğrencileri yükseköğretime giriş için zorunlu olan genel eğitim olgunluk diplomasına hazırlayan üç yıllık (11-13. sınıflar) lisenin ve çok programlı okulun ikinci devresi ile öğrencileri mesleki eğitim olgunluk diplomasına veya mesleğe hazırlayan 1-3 yıllık mesleki eğitim okullarıdır.

5. İTALYA

İtalya’da da zorunlu eğitimin süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. 16 yaşını dolduran ve örgün eğitime devam etmeyen öğrencilerin 18 yaşına kadar mesleki eğitim görmeleri öngörülüyor.

6. İNGİLTERE

İlköğretime başlama yaşı 5(Kuzey İrlanda’da 4 yaş). İlkokul 5-11 yaşları arasındaki çocukları, Ortaokul ise 11-16 yaşları arasındaki çocukları kapsar. Eğitim 5 yaş ile 16 yaş arasındaki öğrenciler için zorunludur. İngiltere’deki ve Galler’deki pek çok çocuk 4 yaşında ilkokul öncesi dönemi sınıflarında eğitimlerine başlarlar. İlk ve ortaöğretim ücretsizdir. Yükseköğretim kurumları arasında üniversiteler, yüksek öğrenim kolejleri ve çok az sayıda üniversite koleji bulunmaktadır. Giriş için rekabet söz konusudur ve her bölüm için özel gereklilikler ortaya konulmuştur.

7. JAPONYA

Eğitim, 6 yıllık ilkokul, 3 yıllık ortaokul, 3 yıllık lise ile 4 yıllık üniversitelerde veriliyor. İlkokul ve ortaokulu kapsayan zorunlu eğitim süresi 9 yıl olarak uygulanıyor. Ülkede ulusal okullar, kamu okulları ve özel okullar olmak üzere üç tür okul bulunuyor. Ulusal okulların finansmanı merkezi hükümetçe, kamu okullarınınki il ve belediye yönetimlerince özel okullarınınki ise özel kuruluşlarca karşılanıyor.

Kaynak:

AA

http://www.mbctimes.com/english/20-best-education-systems-world

Sosyal Gelişim Endeksi 2015’in tamamına ulaşmak için: http://www.socialprogressimperative.org/data/spi

Ayşe Tekin
Hayata başlarken hayallerinin peşinden koşup İstanbul’a gelen Antalyalı; öğrenmeye, konuşmaya ve bilgi paylaşımına önem veren, İletişim Yüksek Lisansı yapmış ve sonrasında “insanlarla anlaşmanın yolu, onların kültürünü anlamaktır” diyerek Antropoloji Doktorası yapan, aynı zamanda da eğitim serüvenin de çırpınırken an’ı ve hayatı kaçırmamaya çalışan insan.

Domuz eti yemek zararlı mıdır? (Bilimsel açıdan değerlendirmesi)

Önceki haber

Singapur, Finlandiya ve Güney Kore Modeli Eğitim

Sonraki haber

İlginizi Çekebilir

Kategori: Eğitim