Google Kurumsal Kimlik Kuralları

Google markası birçok farklı yönden şekillenmiştir; bunlardan biri de görsel varlıkların görsel tutarlılıklarını korumak üzerinedir. Bu doğrultuda geliştirilen Kurumsal Kimlik Tasarımı’nın detayları aşağıdaki gibidir.

Ocak 2012’de, Creative Lab tarafından başlatılan yeni ikonografi stilini genişleterek, Google’ın tasarımcıları ve satıcılarına Google’ın kimliğini güçlendiren kaliteli işler üretmek adına yardımcı olan bu katı ama esnek kurallar kümesini oluşturmaya başlandı.

Aşağıda sizlere sunduğumuz görseller ışığında geliştirilen marka kimliği’nin ne kadar büyük bir bütünlük sergilediği, marka’nın büyüklüğüne ve konuya olan ciddi yaklaşımını ortaya koymakta.

Google-Kurumsal-Kimlik-1

Google-Kurumsal-Kimlik-2

Google-Kurumsal-Kimlik-3

Google-Kurumsal-Kimlik-4

Google-Kurumsal-Kimlik-5

Google-Kurumsal-Kimlik-6

Google‘ın tüm dünya üzerinde yarattığı ekonomik hacim ve standartlara yön verme yetisi yaratılan kurumsal kimlik çalışması ile doğru orantıda ve marka’nın büyüklüğüne yaraşır şekilde tasarlanmış. Dilerim ki ülkemizde de vizyon sahibi yatırımcılar tarafından bu anlamda ciddi yatırımlar yapılır ve dünya çapında kimlikler oluşturulur.

Çalışmada emeği geçenler;

Executive Creative Director: Chris Wiggins
Senior Graphic Designers: Jesse Kaczmarek, Nicholas Jitkoff, Jonathan Lee, Andy Gugel

Art Director / Team Manager: Christopher Bettig
Senior Graphic Designer / Project lead: Roger Oddone
Designers: Alex Griendling, Christopher Bettig, Jefferson Cheng, Roger Oddone, Yan Yan, Zachary Gibson
Contributors: Web Studio, Brand Team, Creative Lab